Аналитика и исследования коммерческой и жилой недвижимости Украины


Главная О компании Услуги компании Наши клиенты Реклама Контакты


Ринок котеджного будiвництва Львова стрiмко розвиватиметься наступнi кiлька рокiв

2011-05-23 11:28:39

socmart-fotoНа сьогоднiшнiй день ринок замiської нерухомостi України є досить привабливим з точки зору вкладення коштiв. З ростом доходiв населення зростають вимоги до їх добробуту. Крiм того, будинок, проiнвестований сьогоднi, може стати не тiльки втiленням давньої мрiї про вогонь в камiнi i крiсло-качалку на просторiй террасi, але й дуже вигiдним капiталовкладенням в майбутньому.


За оцiнками провiдних експертiв України у сферi нерухомостi, в 2008 р. попит на котеджi в Українi буде збiльшуватись, а цiни вiдповiдно зростати. Найбiльшим вiн зараз є у Київському регiонi. Також починають розвиватись Одеський, Харкiвський регiони, а також Крим.
У Львовi ринок замiського будiвництва тiльки зароджується. Поки що в передмiстях Львова не функцiонує жодного повноцiнного котеджного мiстечка. В продажу представлено лише об’єкти, якi за класом можна вiднести до поняття «котеджна забудова». Хоча на ринку вже представлено майже всi види забудов: котеджi, таунхаузи, дуплекси i будинки на 4 сiм`ї.
Котедж (S = вiд 200 кв. м.) – замiський будинок для однiєї сiм’ї, найбiльш популяриний вид замiського будiвництва на даний час.
Дуплекс (S =150 -170 кв. м.) – будинок на двi сiм’ї з двома окремими входами.
Таунхаус (S =140-160 кв. м) – будинок, який за типом є середнiм мiж квартирою та замiським домом, має зблокованi котеджнi секцiї з окремим входом та дiлянкою землi. Цей тип будинку є найбiльш поширеним в Європi та Америцi.
Дiм на 4 сiм’ї (S = понад 200 кв. м. ), подiбний на дуплекс, але вiдрiзняється кiлькiстю квартир та входом i площею.
За словами директора по маркетингу компанiї SV Development Степенко Володимира: «Перспектива розвитку ринку замiського будiвництва Львова досить велика, так як попит перевищує пропозицiю. В зв’язку з чим, очiкується активiзацiя конкуренцiї, поява нових забудовникiв та пропозицiй, де якiснi характеристики мiстечка вийдуть на перший план».
Як повiдомив провiдний фахiвець Анатолiй Нiколаєв, який має досвiд будiвництва котеджних мiстечок на ринку нерухомостi Канади, котеджне мiстечко вiдрiзняється вiд стихiйної та хаотичної забудови такими елементами:
 огороджена територiя, що професiйно охороняється;
 єдиний генеральний план забудови;
 централiзованi комунiкацiї: газо-, водо-, електропостачання та каналiзацiя;
 наявнiсть експлуатацiйної служби;
 розвинена соцiально-побутова iнфраструктура;
Якщо порiвняти кiнцевого покупця України та Канади, то українцi є набагато вибагливiшими до матерiалiв з яких будується їхнiй будинок. Також є велика рiзниця в поняттi «примiська зона»: в Канадi це 60-70 км вiд межi мiста, у Львовi ж «примiська зона» - не бiльше 20 км.
За результатами аналiзу фахiвцiв компанiї SV Development, найбiльший попит у Львовi зараз мають котеджi загальною площею до 200 кв. м.- близько 17%). Однак найбiльшу пропозицiю все ще формує житло хаотичної забудови, будiвництво та утримання якого обходиться для їх власникiв у 2-3 рази бiльше, нiж у органiзованому сучасному котеджному мiстечку.
Станом на кiнець 2007 р. у Львовi бiльше третини об’єктiв мають площу земельної дiлянки 12-15 соток. (38%), трохи менше мають дiлянки площею 8-11 соток (28%), 15% належить дiлянкам площею 16-20 соток. Мiнiмальну площу до 7 соток - близько 11%, бiльше 20 соток – 8%.
За прогнозами експертiв, через 3-4 роки львiвський ринок замiського будiвництва досягне рiвня Київського.
В нових проектах котеджних забудов факторами успiху є:
 близькiсть до межi мiста;
 наявнiсть транспортного сполучення;
 екологiчно чистi умови, вiдсутнiсть виробничих пiдприємств;
 торгово-розважальний комплекс (сауна, бiльярд, спортзал та iн.);
 дитячий майданчик;
 аптека i т. д.
Iнтенсивнiсть розвитку ринку котеджного будiвництва пояснюється перш за все обмеженими будiвельними ресурсами в межах Львова, постiйним збiльшенням вартостi землi у мiстi та потенцiалом росту доходiв середнього класу.
Серед районiв, найбiльш престижних та потенцiйно привабливих для замiського будiвництва вважаються такi напрямки як Брюховичi, Бiрки та Винники.

Автор :   Консалтинговая компания SV Development

В последнее время очень актуальным стало строительство котельных под ключ. Благодаря сайту партнера вы можете заказать эту услугу по невероятно низкой цене.

 


Поиск

Подписка

Базы компаний, ТЦ, БЦ, жилья
Готовые исследования, обзоры
Новости, статьи и аналитика
RSS-лента (новости, статьи и аналитика)
RSS-лента (Базы компаний, ТЦ, БЦ, жилья)
RSS-лента (Готовые исследования, обзоры)